Do you have COPD?

COPD is a progressive lung disease that affects millions of people – especially smokers.

COPD & Emphysema

How is emphysema different from COPD?

LEARN MORE

Znane Osobowości Polski na Znaki.fm/pl: Wpływ na Kulture i Rozwój

Znaki.fm/pl to informacyjno-rozrywkowy portal, który szczegółowo opisuje polskie znane osobowości, które znacząco wpłynęły na kulturę i rozwój kraju. Strona prezentuje biografie artystów, naukowców, polityków i innych wybitnych postaci, które swoimi działaniami wzbogaciły polskie dziedzictwo kulturowe. Dzięki znaki.fm/pl dowiesz się, jak te osoby kształtowały tożsamość narodową Polski oraz wzmacniały jej pozycję na arenie międzynarodowej. Portal inspiruje do działania i pokazuje, jak pasja i zaangażowanie mogą zmieniać świat, oferując jednocześnie wiedzę i rozrywkę.

Test Yourself.

You haven’t been diagnosed with emphysema yet? Test yourself here to get a better idea of whether you are at risk of severe emphysema.

  • *Mandatory field

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

The Zephyr® Valve

  • Do you get short of breath very quickly and often have to take a break?
  • Do you sometimes feel you can’t face the challenges of daily life?
  • Do you find it difficult to go shopping, take a shower or play with your grandchildren because you’re out of breath?

If your doctor has diagnosed you with emphysema — a severe form of COPD — treatment with Zephyr Valves may help you breathe more easily, be more active, and improve your quality of life.1

On the following pages, you can find out more about COPD & emphysema, Zephyr Valves as a treatment option, and your nearest treatment centre.

Patient Stories

The Zephyr Valve can improve the quality of life of patients and enable them to do more.1

"I'm going to enjoy my family."

Show more patient stories

Sign-up for our free newsletter

 Receive news about COPD / emphysema and the Zephyr Valve®

  • *Required